THỎA THUẬN SỬ DỤNG VATOPAY

THỎA THUẬN SỬ DỤNG VATOPAY

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1.1  Thỏa thuận sử dụng VATOPAY (gọi tắt là “Thỏa thuận”): là tài liệu thỏa thuận giữa Người sử dụng VATOPAY (là “Người dùng”) và Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Vận Thông (“VATO.EC”), quy định các điều khoản, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên áp dụng khi Người dùng sử dụng VATOPAY.

1.2 Dịch vụ VATO (gọi tắt là Dịch vụ) : là các dịch vụ do VATO.EC cung cấp trên Công nghệ gọi xe VATO nhằm giúp Người dùng lưu trữ và thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến cho hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thay thế cho hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

1.3  Giao dịch VATOPAY: là các giao dịch được thực hiện thông qua VATOPAY nhằm sử dụng các dịch vụ của VATO.EC

1.4  Giấy tờ tùy thân: là bất cứ giấy tờ nào chứng minh nhân thân của một người, bao gồm (a) chứng minh nhân dân (“CMND”), (b) Căn cước công dân (“CCCD”), (c) Hộ chiếu và/hoặc (d) bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào khác cơ quan thẩm quyền của Việt Nam hoặc quốc gia/vùng lãnh thổ được Việt Nam thừa nhận cấp, còn hiệu lực.

1.5 Giấy tờ pháp lý: là bất cứ giấy tờ nào chứng minh tư cách pháp lý của một tổ chức, bao gồm: (a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp, (b) Giấy chứng nhận đầu tư, (c) Quyết định thành lập và/hoặc (d) bất cứ loại giấy tờ pháp lý nào khác ghi nhận tư cách pháp lý của một tổ chức, kể cả có hay không có tư cách pháp nhân.

1.6 Ngày làm việc: là một ngày (không phải là thứ Bảy hoặc Chủ Nhật hoặc các ngày nghỉ lễ mà các ngân hàng mở cửa cho hoạt động kinh doanh tại Việt Nam).

1.7 Nhà cung cấp: là các cá nhân, tổ chức cung cấp hàng hóa, dịch vụ sử dụng nền tảng công nghệ trực tuyến, đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ thu hộ với VATO.EC, ủy quyền cho VATO.EC thực hiện thu hộ các khoản tiền thanh toán từ Người dùng.

1.8  Người dùng: là tổ chức, cá nhân có đăng ký và sử dụng VATOPAY.

1.9 VATOPAY: là tài khoản do VATO.EC phát triển (“tài khoản”) và được sử dụng để thanh toán thay thế cho việc sử dụng tiền mặt cho các dịch vụ VATO.

VATOPAY bao gồm Tài khoản tín dụng và Tài khoản tiền mặt

1.9.1. Tài khoản tín dụng: Dùng để sử dụng các dịch vụ của VATO.EC bao gồm: Thanh toán chuyến đi, mua vé xe… Nhận khuyễn mãi, hỗ trợ từ các chương trình trên công nghệ (đối với các chương trình không có giá trị thưởng là tiền mặt).
Tài khoản tín dụng không có chức năng rút tiền và Người dùng không rút tiền từ tài khoản tín dụng trong tất cả trường hợp.

1.9.2.  Tài khoản tiền mặt (chỉ áp dụng đối với Lái xe) : Dùng để trả tiền thưởng cho Lái xe, tiền Khách hàng thanh toán cước phí chuyến đi bằng VATOPAY, chương trình thưởng có giá trị bằng tiền mặt.

Điều 2. Đăng ký và sử dụng VATOPAY

2.1 Trước khi đăng ký và sử dụng, Người dùng cần đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định trong Thỏa thuận này và/hoặc các quy định, chính sách, và các điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng tài khoản.

2.2 Khi đã sử dụng tài khoản, Người dùng được hiểu là đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ tất cả các quy định trong Thỏa thuận này và/hoặc các quy định, chính sách, và các điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

2.3 Trong quá trình sử dụng tài khoản, Người dùng đồng ý cung cấp đầy đủ, chính xác giấy tờ tùy thân hợp lệ, số điện thoại liên hệ … và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các thông tin mà Người dùng đã cung cấp.

Đối với các người dùng đã đăng ký và sử dụng VATOPAY trước khi Điều khoản sử dụng này ban hành thì người dùng có trách nhiệm bổ sung đầy đủ, chính xác các nội dung trên.

2.4 Nếu phát sinh rủi ro, khiếu nại trong quá trình sử dụng tài khoản, VATO.EC căn cứ vào những thông tin mà Người dùng đã cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Mọi trường hợp cung cấp không chính xác, có sai sót dẫn đến trường hợp Người dùng không được hỗ trợ hoặc giải quyết cho các khiếu nại liên quan, VATO.EC không chịu trách nhiệm. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về những rủi ro, khiếu nại không được giải quyết vì việc cung cấp thông tin thiếu, không đầy đủ hoặc không chính xác của mình trong quá trình sử dụng VATOPAY.

Điều 3. Nạp tiền và rút tiền

Người dùng thực hiện việc nạp tiền và rút tiền VATOPAY theo quy trình của VATO.EC

Điều 4. Sử dụng dịch vụ

4.1  VATO.EC có trách nhiệm tiếp nhận, xác minh và xử lý đối với các trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật từ VATOPAY. Trong mọi trường hợp Người dùng không nhận được hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ mặc dù đã thanh toán thành công và nguyên nhân được xem là lỗi từ Giao dịch VATOPAY, VATO.EC sẽ hoàn lại khoản tiền mà Người dùng đã thanh toán cho Giao dịch VATOPAY bị lỗi đó vào VATOPAY.

4.2 Trong phạm vi cho phép của pháp luật, VATO.EC được tạm khóa/khóa VATOPAY của Người dùng đồng thời gửi thông báo về việc tạm khóa/khóa vĩnh viễn đến Người dùng.

4.3 Số dư tối thiểu là số tiền cần duy trì trong VATOPAY tại mọi thời điểm. VATO.EC đang áp dụng số dư tối thiểu là 50.000 (năm mươi nghìn) đồng.

Số tiền 50.000 (năm mươi nghìn) đồng trên được xem như là Phí dịch vụ ban đầu khi tham gia sử dụng VATOPAY. Người dùng không được thu hồi lại số tiền này trong mọi trường hợp kể cả khi ngưng, chấm dứt sử dụng dịch vụ.

VATO.EC có thể thu hồi số tiền Phí dịch vụ trên bất cứ khi nào kể cả khi Người dùng không còn tham gia Dịch vụ”

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

5.1.      Quyền của Người dùng

5.1.1.   Người dùng được quyền thay đổi, bổ sung các thông tin liên quan đến tài khoản, bằng việc xác nhận với VATO.EC thông qua văn bản đề nghị thay đổi thông tin với các lý do cụ thể và các tài liệu chứng minh hợp lệ.

5.1.2.   Người dùng có thể chấm dứt sử dụng Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào sau khi đã gửi cho VATO.EC văn bản yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ .

5.2.      Nghĩa vụ của Người dùng

5.2.1    Cung cấp thông tin đúng và đầy đủ, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn của VATO.EC.

5.2.2    Sử dụng VATOPAY đúng mục đích và tuân thủ các cảnh báo của VATO.EC về phương thức bảo mật tài khoản nhằm hạn chế rủi ro ở mức cao nhất.

5.2.3    Phối hợp với VATO.EC và các cơ quan chức năng khi xảy ra tranh chấp, bị gian lận, khiếu nại liên quan đến VATOPAY.

5.2.4    Lưu trữ các thông tin Giao dịch VATOPAY để làm căn cứ đối chiếu khi cần thiết.

5.2.5    Khi đồng ý sử dụng Dịch vụ và chấp thuận thanh toán cho hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ cung ứng bằng VATOPAY có nghĩa Người dùng đã hiểu rõ về hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ. VATO.EC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp nào do những nhầm lẫn của Người dùng khi chọn sai hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, chọn nhầm số tiền v.v…

5.2.6    Khi Giao dịch VATOPAY được thực hiện thông qua một đơn vị trung gian (ngân hàng, tổ chức tín dụng v.v.), Người dùng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của đơn vị trung gian này (nếu có). Mọi vấn đề phát sinh về nghĩa vụ và quyền lợi của Người dùng và đơn vị trung gian này nằm ngoài sự kiểm soát và trách nhiệm của VATO.EC nên VATO.EC sẽ được miễn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh khiếu nại của Người dùng đối với phạm vi công việc do hoặc thuộc trách nhiệm của đơn vị trung gian cung cấp.

5.2.7    Nếu Người dùng cho rằng đã xảy ra một gian lận, sai sót trong khi thực hiện Dịch vụ qua VATOPAY, bao gồm nhưng không giới hạn:

a)   Bất kỳ chậm trễ hoặc sai sót nào trong việc xử lý yêu cầu của Người dùng;

b)   VATOPAY của Người dùng phát sinh giao dịch mà không do Người dùng thực hiện;

c)    Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của Người dùng;

d)    Các lỗi khác mà Người dùng phát hiện được xuất phát từ hệ thống của EC.

Ngay khi phát hiện bất cứ tình huống nào nêu trên, Người dùng cần ngay lập tức liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của VATO.EC để được kiểm tra và xử lý.

5.2.8    Người dùng chịu trách nhiệm trong việc áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng… do Người dùng sử dụng khi kết nối, truy cập vào VATOPAY nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép VATOPAY của mình.

5.2.9    Người dùng có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn và bí mật đối với bất kỳ thông tin Người dùng sử dụng tại dịch vụ VATOPAY. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin này bị mất, lợi dụng, tiết lộ cho người thứ ba và sẽ chịu mọi rủi ro, thiệt hại gây ra do việc sử dụng trái phép của người thứ ba đó.

5.2.10  Người dùng có trách nhiệm hoàn lại theo bất cứ hình thức nào phù hợp và thuận tiện cho VATO.EC, và/hoặc bất cứ bên thứ hai nào khác trong mọi trường hợp VATOPAY của Người dùng được ghi nhận một giá trị lớn hơn giá trị thực tế mà Người dùng tự nạp, nhận từ Người dùng khác và/hoặc có được bằng bất cứ hình thức hợp pháp nào khác mà Người dùng có thể chứng minh được, dù với bất cứ lý do gì. VATO.EC bảo lưu quyền được yêu cầu Người dùng hoàn lại giá trị chênh lệch hơn trong toàn thời gian Người dùng sử dụng Dịch vụ và cho đến khi khoản giá trị chênh lệch được hoàn về cho VATO.EC và/hoặc bên thứ hai nào khác là chủ sở hữu hợp pháp của khoản tiền đó.

5.2.11  Đối với các trường hợp Người dùng chưa nhận được dịch vụ nhưng đã bị trừ tiền, VATO.EC sẽ thông báo với Người dùng tối đa 03 lần. Nếu Người dùng không thực hiện xác nhận, VATO.EC sẽ không giải quyết trong mọi trường hợp. Sau 60 (sáu mươi) ngày, VATO.EC không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ các trường hợp này.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của VATO.EC

6.1.      Quyền của VATO.EC

6.1.1    Nếu VATO.EC có lý do cho rằng Người dùng vi phạm các hành vi cấm quy định, VATO.EC sẽ có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết, hợp pháp để bảo vệ VATO.EC và/hoặc Người dùng khác hoặc Bên thứ ba có liên quan. Những hành động VATO.EC có thể thực hiện được bao gồm nhưng không giới hạn ở những hành động này:

a)  VATO.EC có thể đóng, tạm ngừng VATOPAY và Dịch vụ mà VATO.EC cung cấp;

b)    VATO.EC có quyền từ chối việc tiếp tục thực hiện Dịch vụ, trả thưởng cho các tài khoản mà VATO.EC nghi ngờ gian lận, trục lợi. Đồng thời, VATO.EC có thể phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, tố cáo các hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật;

c)    VATO.EC có quyền từ chối việc thực hiện Dịch vụ cho các Giao dịch VATOPAY, trả thưởng cho các VATOPAY mà VATO.EC nhận được tố cáo gian lận, trục lợi từ một bên thứ ba và các tố cáo này là hợp lệ và có cơ sở. Đồng thời, VATO.EC có thể phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng và bên thứ ba để xử lý các hành vi gian lận, lừa đảo, trục lợi và/hoặc vi phạm pháp luật.

6.1.2    VATO.EC không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của Người dùng phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của VATO.EC.

6.1.3    VATO.EC không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Người dùng phải chịu phát sinh từ hoặc do:

a)   Việc sử dụng Dịch vụ hoặc tiếp cận các thông tin mà Dịch vụ cung ứng của những người được Người dùng ủy quyền; hoặc

b)    Việc Người dùng để mất, thất lạc, mất cắp thiết bị di động dùng để đăng nhập VATOPAY và/hoặc các trường hợp khác dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng VATOPAY hoặc Dịch vụ hoặc tiếp cận những thông tin từ Dịch vụ cung ứng; hoặc

c)    Sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của EC, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do Dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa, lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, lỗi gián đoạn do nhà cung cấp hệ thống kỹ thuật, cơ sở hạ tầng khác; hoặc

d)    Bất cứ sự kiện hoặc tình huống bất khả kháng nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, đình công, hoặc các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác hoặc các sự kiện có tính chất tương tự.

6.1.4    VATO.EC có thể tạm giữ và/hoặc phong tỏa các khoản tiền của Người dùng trong thời gian không giới hạn nếu thấy cần thiết để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra và/hoặc nếu Người dùng bị khiếu nại, tranh chấp, đòi hoàn lại tiền.

6.1.5 VATO.EC có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Người dùng. Tuy nhiên, VATO.EC có trách nhiệm thông báo cho Người dùng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ.

6.1.6    VATO.EC không chấp nhận việc hủy bỏ thanh toán mà Người dùng đã thực hiện thành công. Tất cả các thanh toán do Người dùng đưa ra khi sử dụng Dịch vụ được coi là không hủy ngang, cho dù thanh toán này do Người dùng hay một người khác được hiểu là Người dùng thực hiện.

6.1.7 VATO.EC được quyền sử dụng thông tin cá nhân và dữ liệu về giao dịch của Người dùng để tùy biến và cải tiến nhằm nâng cao chất lượng Dịch vụ. VATO.EC sẽ không sử dụng những dữ liệu này vào bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào. VATO.EC được quyền cung cấp dữ liệu của Người dùng cho bên thứ ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

a)        VATO.EC được Người dùng chấp thuận; hoặc

b)         Dịch vụ yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba; hoặc

c)         Theo quy định của pháp luật.

6.1.8  Nếu Người dùng vi phạm các cam kết về sử dụng Dịch vụ hoặc sử dụng Dịch vụ vào mục đích vi phạm pháp luật, VATO.EC có quyền ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng và tạm giữ toàn bộ số dư có trong VATOPAY, chuyển giao cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

6.1.9  Các website (bao gồm và không giới hạn các tên miền), ứng dụng, giải pháp, các sản phẩm/dịch vụ, logo và những nội dung khác liên quan đến Dịch vụ đều thuộc quyền quản lý, sở hữu và sử dụng hợp pháp, toàn vẹn, duy nhất và không chuyển giao của VATO.EC. Mọi sự sao chép, thay đổi, sửa chữa mà không được phép bằng văn bản của VATO.EC đều bị coi là vi phạm Thỏa thuận này và quy định pháp luật.

6.2       Nghĩa vụ của VATO.EC

6.2.1    VATO.EC đảm bảo rằng hệ thống Dịch vụ chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng Dịch vụ, VATOPAY.

6.2.2    Hỗ trợ Người dùng, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

6.2.3    Bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu về giao dịch của Người dùng, VATO.EC không được bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ ba, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc được Người dùng cho phép.

Điều 7. Các hành vi cấm

Khi sử dụng Dịch vụ, Người dùng không được:

7.1.  Vi phạm Thỏa thuận này và/hoặc tất cả các chính sách, quy định khác mà Người dùng đã thỏa thuận, xác nhận hoặc đồng ý với VATO.EC.

7.2.  Vi phạm quyền tác giả, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của VATO.EC và của bất kỳ bên thứ ba có liên quan.

7.3   Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối VATO.EC, bất cứ Nhà cung cấp hoặc bất cứ bên nào khác có hoặc không có liên quan đến Dịch vụ.

7.4    Hành động có tính chất bạo lực, hành hung và/hoặc sử dụng ngôn từ tục tĩu, bôi nhọ, phỉ báng đối với nhân viên VATO.EC.

7.5     Cung cấp thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn, sử dụng từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

7.6     Gửi hoặc nhận các khoản tiền mà theo VATO.EC thì đó là các khoản tiền bất hợp pháp hoặc các khoản tiền vi phạm các quy định về phòng chống rửa tiền của pháp luật Việt Nam và/hoặc các quy định quốc tế mà Việt Nam phải tuân thủ trong từng thời điểm.

7.7    Từ chối hợp tác điều tra hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của VATO.EC.

7.8   Sử dụng Dịch vụ theo cách để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.

7.9  Tiết lộ thông tin của Người dùng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin vào những mục đích tiếp thị/quảng cáo mà Người dùng chưa được cho phép.

7.10  Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá hủy, làm suy yếu) các biện pháp bảo vệ mà VATO.EC thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của VATO.EC.

7.11  Hành động làm mất kết nối giữa VATO.EC đến Nhà cung cấp và/hoặc đối tác, đại lý… hoặc ngược lại từ Nhà cung cấp đến VATO.EC.

7.12  Cố tình thực hiện các hành vi spam tin nhắn, email liên tiếp qua các Dịch vụ của VATO.EC.

Điều 8. Thay đổi nội dung thỏa thuận

8.1  VATO.EC có thể sửa đổi, bổ sung nội dung Thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào.

8.2  Người dùng được xem là đã nhận được thông báo nếu:

8.2.1 Các thông báo này đã được đưa lên website chính thức của VATO.EC cho Dịch vụ tại địa chỉ: www.vato.vn; hoặc

8.2.2 Các thông báo này đã được gửi tới địa chỉ thư điện tử (email) mà Người dùng đăng ký khi bắt đầu quá trình sử dụng Dịch vụ; hoặc

8.2.3 Được gửi tới số điện thoại Người dùng đăng ký sử dụng Dịch vụ; hoặc

8.2.4 Được gửi, thông báo, cập nhật qua Công nghệ gọi xe VATO.

8.3  Nếu Người dùng không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng Dịch vụ. Trường hợp Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ, thì được hiểu Người dùng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ các nội dung thay đổi đó.

Điều 9. Xử lý khiếu nại

9.1   VATO.EC chỉ tiến hành xử lý khiếu nại khi nhận được thông tin yêu cầu từ Người dùng và/hoặc một bên thứ ba khi cung cấp các thông tin hợp lý, hợp lệ và có liên quan đến hoạt động và Dịch vụ VATO.

9.2  Nhằm tránh các thất thoát tiếp tục xảy ra, khi tiếp nhận khiếu nại, VATO.EC sẽ thực hiện việc phong tỏa các tài khoản, các giao dịch có liên quan đến khiếu nại và tài khoản bị khiếu nại.

9.3   VATO.EC tiến hành kiểm tra thông tin và giải quyết khiếu nại trên cơ sở công bằng, minh bạch với Người dùng và các Bên.

9.4  Trong trường hợp vi phạm pháp luật và/hoặc hành vi lừa đảo có tổ chức, VATO.EC có trách nhiệm và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để cùng giải quyết.

9.5   Các khiếu nại chỉ được chấp thuận là phù hợp khi các giao dịch khiếu nại phát sinh trong vòng 60 ngày kể từ ngày thực hiện Giao dịch, trừ trường hợp Người dùng chứng minh không thể thực hiện việc khiếu nại do các yếu tố bất khả kháng, sau thời hạn này, VATO.EC có quyền từ chối giải quyết khiếu nại.

9.6   Các đối tác của VATO.EC đều có quy trình xử lý khiếu nại với thời hạn đã được thiết lập và VATO.EC phải tuân thủ vấn đề này. Vì vậy, VATO.EC có thể mất tối đa đến 180 ngày để xử lý khiếu nại tùy theo tính chất của các khiếu nại và VATO.EC khuyến khích Người dùng hợp tác và giữ liên lạc với chúng tôi đồng thời tuân thủ thời gian phản hồi thông tin trong toàn thời gian phối hợp xử lý khiếu nại để VATO.EC có thể thực hiện tốt việc xử lý khiếu nại này.

9.7  Trong quá trình xử lý khiếu nại, VATO.EC có quyền đề nghị Người dùng cung cấp các bằng chứng xác minh tính trung thực của khiếu nại, chúng tôi mong nhận được sự hợp tác của Người dùng để tiến hành xử lý khiếu nại. Các thông tin Người dùng cung cấp chỉ được trao đổi với mục đích xử lý khiếu nại.

Điều 10. Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

10.1 VATO.EC và Người dùng đồng ý nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của Thỏa thuận này và các bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục đính kèm (nếu có). Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng hoặc hòa giải. Trường hợp thương lượng hoặc hòa giải không thành, thì một trong các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra Tòa án nơi VATO.EC đặt trụ sở để giải quyết.

10.2 Tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực sau khi Người dùng ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ. Ngay cả khi ngừng, chấm dứt sử dụng Dịch vụ, Người dùng vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này ở chừng mực liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Người dùng trong thời gian sử dụng Dịch vụ./.

Điều 11. Hiệu lực

Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày 07.11.2019.