[KHÁCH HÀNG] HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐI CHỢ HỘ (VATO MARKET)