[KHÁCH HÀNG] HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GỌI ĐỒ ĂN (VATO FOOD)