Quy định chất lượng dịch vụ VATO

THÔNG BÁO ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VATO

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của tài xế hiện nay. Từ ngày 20/05/2019, VATO  chính thức triển khai quy định đánh giá chất lượng tài xế trên toàn hệ thống định kỳ

 1. Quy định chung

– Chất lượng dành cho tài xế hoạt động với loại hình dịch vụ VATO sẽ được đánh giá theo tiêu chuẩn như sau:

 **** Các hạng mục được đánh giá:  

Hạng mục đánh giá Tiêu chuẩn quy định Tiêu chí đánh giá
Số sao Từ 4.0 đến <4.6 –        Chất lượng chuyến đi

–        Thái độ, tác phong

Tỷ lệ hủy trôi chuyến Từ 45% > 100% –        Bỏ trôi chuyến khi chưa sẵn sang nhận chuyến-        Hủy chuyến khi không có lý do chính đáng.

–        Nhận và hủy chuyến không thông báo với khách hàng.

 • Đối tượng: toàn bộ các tài xe đang tham gia hoạt động ứng dụng.
 • Thời hạn đánh giá:  định kỳ 07 ngày/lần. ( từ 00h00 ngày thứ 2 đến 23:59 ngày chủ nhật)

A/ Số sao của lái xe:

  • Bước 1: Gởi tin nhắn qua ứng dụng nhắc nhở về việc vi phạm
  • Bước 2: Nếu sau 2 lần nhắc nhở, số sao của của lái xe vẫn không đạt theo quy định, tài khoản của Quý đối tác sẽ bị ngừng hoạt động tạm thời theo quy tắt ứng xử đã ban hành theo quy định. (Lưu ý: Đối với mức độ vi phạm nghiêm trọng, VATO sẽ ngừng hợp cho đến khi có thông báo xử lý từ VATO)
Nhắc nhở Hình thức xử lý Ghi chú
Lần 1 Thông báo nhắc nhở lần 1
Lần 2 Thông báo nhắc nhở lần 2 Lái xe phải lên VP ký cam kết cải thiện chất lượng dịch vụ
Lần 3 Tạm khóa tài khoản theo Quy tắc ứng xử của VATO    

 

B/ Tỷ lệ hủy-trôi chuyến:

  • Bước 1: Gởi tin nhắn qua ứng dụng nhắc nhở về việc vi phạm
  • Bước 2:  Sau khi nhận tin nhắc nhở lần 1, lái xe phải cải thiện tỷ lệ trên 45%  trong vòng 7 ngày . Nếu sau thời gian hạn mà lái xe không cải thiện tỷ lệ theo quy định thì sẽ tiến hành tạm khóa tài khoản theo quy định. Thông báo sẽ được gửi cho lái xe qua email/ tin nhắn qua ứng dụng (Lưu ý: Đối với mức độ vi phạm nghiêm trọng, VATO sẽ ngừng hợp cho đến khi có thông báo xử lý từ VATO)
Nhắc nhở Hình thức xử lý Ghi chú
Lần 1 Thông báo nhắc nhở lần 1
Lần 2 Thông báo nhắc và tạm khóa theo QTUX của VATO  Lái xe phải lên VP ký cam kết cải thiện chất lượng dịch vụ

 

Lưu ý:  tùy theo mức độ nghiêm trọng hơn thì lái xe sẽ bị khóa tài khoản và ngưng hợp tác theo quyết định của VATO.

 1. Hỗ trợ

Trường hợp có thắc mắc hay cần giải trình các lái xe có thể phản ánh qua email: support@vato.vn

Bộ phận hỗ trợ sẽ xem xét giải trình của Quý đối tác và phản hồi kết quả vòng 48 tiếng.