THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA VATO VÀO DỊP KỲ NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019