Ưu đãi riêng tặng bạn

Ưu đãi sáng của bạn (Áp dụng trong khung giờ: 06h30 – 09h30)

Mã: DILAM2
10.000Đ x 2 chuyến VATO Bike ?

Mã: DILAM4
20.000Đ x 2 chuyến VATO Car ?

Ưu đãi trưa của bạn (Áp dụng trong khung giờ 11h30 – 14h00)

Mã: ANTRUA2
10.000Đ x 2 chuyến VATO Bike ?

Mã: ANTRUA4
20.000Đ x 2 chuyến VATO Car ?

Ưu đãi cuối ngày (Áp dụng trong khung giờ 16h00 – 21h00)

Mã: HENHO2
10.000Đ x 2 chuyến VATO Bike ?

Mã: HENHO4
20.000Đ x 2 chuyến VATO Car ?

Lưu ý:
– Áp dụng cho những khách hàng nhận được thông báo này
– Vào mục khuyến mãi để áp dụng mã theo khung giờ thích hợp
– Chương trình có thể dừng hoặc được thay thế bằng những chương trình khác.