[ VATO CAR ] CẬP NHẬT BỘ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VATO