[ VATO CAR ] CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG LÁI XE VATO CAR TỪ 09.12.2019