[ VATO CAR ] CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG LÁI XE VATO CAR TỪ 28.11.2019